Mgr. Jan Hnízdil, Ph.D.

Odborný asistentStudijní opory:

KTV/7030, 7130, 7330 – Antropomotorika

KTV/4125, KTV/4208 – Antropomotorics img

opora pro kombinované studium

KTV/7033, 7125, 7325 - Rozvoj pohybových schopností

KTV/4115, KTV/4011, KTV 4340 - Motor abilities development img

KTV/4261 Zdravotně orientované pohybové režimy (část ZOZ)

KTV/74217 Orientační sporty a jejich aplikace

KTV/7422 Kondiční programy v TV - odkaz na zadání práce

KTV/4261 Zdravotně orientované pohybové režimy (část ZOZ)

KTV/7515 Kondiční programy II

KTV/4295 KTV/4260 Laboratorní výzkum v kinantropologii

Seminář k bakalářské práci KTV7155, 7355

Statistické zpracování dat KTV/75311 KTV/77311

holky

kluci

Výzkum v kinantropologii 2022/23

Plavání: Video: Úterý: Kraul Znak Prsa Středa 7:15 Kraul Znak Prsa 8:00 Kraul Znak Prsa

##