KTV/7030,7130,7330 – Antropomotorika

 

Studijní materiály

#PřednáškaSeminářPřílohy
01Úvod do antropomotorikyZákladní charakteristiky statistických souborů 
02Třídy lidských pohybůCharakteristika základních výběrových technik a teoretická rozložení četnostíVýsledky
03Znaky pohybuTestování statistických hypotéz - nezávislé výběryZdrojová data pro příklad 1
04Testování a posuzováníT test pro závislé výběry (párový T test)Generátor náhodných čísel
05LateralitaTRENINKOVÝ TEST IVýsledky
06Dovednosti SchopnostiVýpočet a interpretace koeficientu součinové korelace 
07SomatotypyHodnocení a normování motorických výkonů 
08Výkon a výkonost ZOZPořadová korelace, kontingenční tabulkaČasovka OB jak se dá také počítat kontingeční tabulka :-)
09Zákonitosti motorického vývojeTRENINKOVÝ TEST IIVýsledky
10DětstvíProcenta a neparametrické testy 
11Dospívání, dospělostReliabilita a validita motorických testů 
12Dospělost, stáříZápočtový test - výsledkyObory TVS TVSKS

 

Otázky ke zkoušce (2023/2024)

Doporučená literatura

ČELIKOVSKÝ, S. et.al. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 2. vydání. Praha: SPN, 1990.

DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2000.

HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. et al. Rozvoj a diagnostika silových schopností, Ústí nad Labem: PF UJEP, 2009. ISBN: 978-80-7414-189-8. FULL TEXT

HAVEL, Z., HNÍZDIL, J., aj. Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností. Ústí n.L.: PF UJEP, 2010. ISBN: 978-80-7414-323-6 FULL TEXT

HNÍZDIL, J., HAVEL, Z., aj. Rozvoj a diagnostika vytrvalostních schopností. Ústí n.L.: PF UJEP, 2010. ISBN: 978-80-7414-476-9 FULL TEXT

HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. et al. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností, Banská Bystrica: UMB PF 2010. ISBN: 978-80-8083-950-5. FULL TEXT

HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. Cvičení z Antropomotoriky. Ústí nad Labem: PF UJEP Ústí nad Labem 2008. PDF

HAVEL, Z., CIHLÁŘ, D. Vybrané neparametrické statistické postupy v Antropomotorice. Ústí nad Labem 2011. PDF

KASA, J. Športová kinantropologia. Bratislava: SVSTVŠ a FTVŠ UK 2001

MĚKOTA, J., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. Olomouc:UP v Olomouci, 2005.

MĚKOTA, K., BLAHUŠ, P. Motorické testy v tělesné výchově. Praha: SPN, 1983.

MĚKOTA, K., KOVÁŘ, R. Unifittest (6-60). Ostrava: PF Ostravské univerzity 1996.

VOBR, R. Antropomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2013. https://www.fsps.muni.cz/emuni/data/reader/book-18/Cover.html

ZVONAŘ, M., PAVLÍK, J.SEBERA, M., VESPALEC T., ŠTOCHL, J.. Vybrané kapitoly z Antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 s.ISBN 978-80-210-5144-7.

ZVONAŘ, M.,DUVAČ, I. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. první vydání. Brno: Masarykova univerzita. 2011, 231 s.

 

https://forms.gle/ddFt6Sx41G147rZt7